Chord: Gm/E

How to play Gm/E (Piano)

Notes: Bb D E G
D
E
G
Bb
Gm/E: Piano/Keyboard