和弦: Bb/A

指法 Bb/A (吉他)

音符: D F A Bb
D
F
A
Bb
Bb/A: 钢琴/键盘
音符: D F A Bb
E
B
G
D
A
E
1
2
3
4
5
指示

[食指覆盖整个吉他烦恼 / 横按和弦] 1.
手指2在品2在弦3.
手指3在品3在弦4.
手指4在品3在弦2.
这些建议是自动生成的,如果您觉得它们太复杂,请查看其它不同的组合。

您觉得这些和弦的呈现怎么样?